Tylko dzieci wiedzą, czego szukają!

Antoine de Saint-Exupery

 

 

Plan pracy Akademii Dziecka w maju i czerwcu 2020 r.

 

Do 29.05 – wystawienie przewidywanych ocen,

 

02.06 – Rada Pedagogiczna,

 

12.06 – zakończenie klasyfikacji końcoworocznej,

 

12.06 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna,

 

15 - 16.06 – zebrania z rodzicami,

 

26.06 – zakończenie roku szkolnego.

 

 

 

 

Dostępne podstrony dla tej zakładki

W0LONTARIAT 2019/2020

WOLONTARIAT 2019/ 2020      Działania Cel Odpowiedzialni Termin ...

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Szeroka oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑