Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie

                                                                                                                                                     Jan Paweł II


1. Nauczyciel jest autentycznym świadectwem postawy godnej naśladowania.

2. Dobro dziecka stanowi troskę wspólnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

3. W szkole, w której społeczność obdarzona jest szczególną wrażliwością, wzajemnym szacunkiem i zaangażowaniem wszystkich, w klimacie przyjaznego i otwartego dialogu, możemy dokonywać rzeczy wielkich i odnosić sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.


Kładziemy nacisk na rozwój nauczycieli, tak by coraz głębiej uświadamiali sobie swoją misję dydaktyczną i wychowawczą. Wiąże się to z koniecznością podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Wskazane są także między ludźmi odpowiedzialnymi za wychowanie: spotkania, dialog, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się. Przed wychowawcami stawia się wysokie wymagania etyczne.

Nauczyciel:

  • jest przewodnikiem wprowadzającym ucznia do samodzielnego życia, opartego na wartościach,
  • to przede wszystkim dojrzały człowiek, wolny od nałogów, irracjonalnych schematów,
  • powinien uczniom „imponować wartościami”: odwagą, inicjatywą, wysoką kompetencją zawodową,
  • kieruje się we własnym życiu zasadami moralnymi,
  • obdarza ucznia szacunkiem, respektuje jego poglądy i przekonania.

 

 

 Nauczyciele i pracownicy 

mgr JADWIGA GOLEC

Dyrektor Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej

mgr Magdalena Szubartowska - nauczyciel matematyki

Wicedyrektor Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej

mgr Katarzyna Mazurkiewicz - nauczyciel  języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Niedobit – nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Paluch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, pedagog i reedukator

mgr Agnieszka Jończak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej

mgr Aleksandra Czerwińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej

mgr Paulina Lis - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej

mgr Ewa Wielądek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Reszka - nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Kitlińska - nauczyciel wspomagający

Monika Jerzak – Bielecka- nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Rózga - nauczyciel edukacji przedszkolnej, języka angielskiego

mgr Marta Witan - nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Barbara Kurek- nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Irmina Kolenda – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Arleta Woźniak - nauczyciel muzyki, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.

Nauczyciel gry na keyboardzie, pianinie, flecie prostym i śpiewu.

mgr Anna Walęcik - nauczyciel języka polskiego

dr Grzegorz Pawlikowski - nauczyciel historii

mgr Julija Skrok - nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Irmina Kolenda -  psycholog

mgr Małgorzata Stolarska - pedagog

mgr Jolanta Koziełło - reedukator, pedagog

Justa Beatriz Blanco Rojas – nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Dariusz Ozga  - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Waldemar Kerner - nauczyciel świetlicy

mgr Sylwia Kwiatkowska - nauczyciel geografii

mgr Magdalena Januszewska  - nauczyciel przyrody, biologii, języka angielskiego

mgr inż. Jacek Kwiatkowski – nauczyciel informatyki i etyki

mgr Elżbieta Dudek – nauczyciel plastyki, techniki

mgr Mariusz Wawszczak - nauczyciel muzyki, religii, rytmiki, 

mgr Jolanta Wieczorek - Szymańska - nauczyciel świetlicy, nauczyciel języka francuskiego

mgr Marisol Ponce – Jakubowska -nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Skrzypińska – Borowska- nauczyciel chemii, fizyki

Ewa Sawicka- pomoc nauczyciela       

Beata Świda- pomoc nauczyciela

Maria Simonova- pomoc nauczyciela

Małgorzata Arbaszewska- sekretarz szkoły

 

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑