Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie

                                                                                                                                                     Jan Paweł II


1. Nauczyciel jest autentycznym świadectwem postawy godnej naśladowania.


2. Dobro dziecka stanowi troskę wspólnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.


3. W szkole, w której społeczność obdarzona jest szczególną wrażliwością, wzajemnym szacunkiem i zaangażowaniem wszystkich, w klimacie przyjaznego i otwartego dialogu, możemy dokonywać rzeczy wielkich i odnosić sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.


Kładziemy nacisk na rozwój nauczycieli, tak by coraz głębiej uświadamiali sobie swoją misję dydaktyczną i wychowawczą. Wiąże się to z koniecznością podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Wskazane są także między ludźmi odpowiedzialnymi za wychowanie: spotkania, dialog, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się.
Przed wychowawcami stawia się wysokie wymagania etyczne. Nauczyciel:

  • jest przewodnikiem wprowadzającym ucznia do samodzielnego życia, opartego na wartościach,
  • to przede wszystkim dojrzały człowiek, wolny od nałogów, irracjonalnych schematów,
  • powinien uczniom „imponować wartościami”: odwagą, inicjatywą, wysoką kompetencją zawodową,
  • kieruje się we własnym życiu zasadami moralnymi,
  • obdarza ucznia szacunkiem, respektuje jego poglądy i przekonania.

 

 

 Nauczyciele

 

mgr JADWIGA GOLEC

Dyrektor Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

 

mgr Magdalena Szubartowska - nauczyciel matematyki i informatyki

Wicedyrektor Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

 

mgr Katarzyna Mazurkiewicz - nauczyciel  języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej

 

 

mgr Katarzyna Niedobit – nauczyciel języka angielskiego

 

 

mgr Anna Walęcik - nauczyciel języka polskiego

 

 

mgr Agnieszka Jończak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

mgr Agnieszka Reszka - nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

 

Marta Rafał - nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

 

mgr Edyta Puc - nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

 

mgr Aleksandra Pastuch - nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

 

mgr Irmina Kolenda – nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

 

mgr Arleta Stępora - nauczyciel muzyki, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.

Nauczyciel gry na keyboardzie, pianinie, flecie prostym i śpiewu.

 

mgr Ewa Wielądek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

mgr Kamila Bąk - nauczyciel wychowawca edukacji wczesnoszkolnej

 

 

mgr Marta Paluch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog i reedukator

 

 

mgr Paulina Lis - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Paweł Grzybicki - nauczyciel historii

 

 

mgr Julija Skrok - nauczyciel języka rosyjskiego

 

 

mgr Bogumiła Kolbuszewska -  psycholog i logopeda 

 

 

mgr Małgorzata Stolarska - pedagog

 

 

mgr Jolanta Koziełło - reedukator, pedagog

 

 

Justa Beatriz Blanco Rojas – nauczyciel języka hiszpańskiego

 

 

mgr Kamil Jakubowski - nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

Teresa Tarnowska - nauczyciel świetlicy

 

 

 

 

 

mgr Sylwia Kwiatkowska - nauczyciel przyrody, biologii, geografii

 

 

mgr inż. Jacek Kwiatkowski – nauczyciel informatyki i etyki

 

 

mgr Elżbieta Dudek – nauczyciel plastyki, techniki

 

mgr Mariusz Wawszczak - nauczyciel religii

 

 

mgr Jolanta Wieczorek - Szymańska - nauczyciel świetlicy

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Szeroka oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑