Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie

                                                                                                                                                     Jan Paweł II


1. Nauczyciel jest autentycznym świadectwem postawy godnej naśladowania.


2. Dobro dziecka stanowi troskę wspólnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.


3. W szkole, w której społeczność obdarzona jest szczególną wrażliwością, wzajemnym szacunkiem i zaangażowaniem wszystkich, w klimacie przyjaznego i otwartego dialogu, możemy dokonywać rzeczy wielkich i odnosić sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.


Kładziemy nacisk na rozwój nauczycieli, tak by coraz głębiej uświadamiali sobie swoją misję dydaktyczną i wychowawczą. Wiąże się to z koniecznością podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Wskazane są także między ludźmi odpowiedzialnymi za wychowanie: spotkania, dialog, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się.
Przed wychowawcami stawia się wysokie wymagania etyczne. Nauczyciel:

  • jest przewodnikiem wprowadzającym ucznia do samodzielnego życia, opartego na wartościach,
  • to przede wszystkim dojrzały człowiek, wolny od nałogów, irracjonalnych schematów,
  • powinien uczniom „imponować wartościami”: odwagą, inicjatywą, wysoką kompetencją zawodową,
  • kieruje się we własnym życiu zasadami moralnymi,
  • obdarza ucznia szacunkiem, respektuje jego poglądy i przekonania.

 

 

 Nauczyciele

 

mgr JADWIGA GOLEC

Studia magisterskie – Filologia polska
Studia Podyplomowe – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się
Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą
Kurs kierowników i organizatorów wycieczek

Dyrektor Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Nauczyciel z 20 letnią praktyka zawodową
 

mgr inż. Magdalena Szubartowska - nauczyciel matematyki i informatyki

Wicedyrektor Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

 

mgr Katarzyna Mazurkiewicz - nauczyciel  języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej

Studia magisterskie – Filologia angielska
Studia podyplomowe – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych
Kurs – Wykorzystanie  zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych Flat Stanley, The Cambridge English Penfriends.

mgr Katarzyna Niedobit – nauczyciel anglista

Studia magisterskie - filologia angielska,
Studia Podyplomowe: Tłumaczenia specjalistyczne.
Studia Podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Studia Podyplomowe: Job – coaching – doradztwo zawodowe i coaching kariery.

 

mgr Agata Banaszek - nauczyciel anglista

Studia magisterskie - kulturoznawstwo

Certificate of Proficiency in English

 

mgr Agnieszka Jończak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Studia licencjackie - Pedagogika specjalna

Studia magisterskie- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

Animator zajęć tanecznych

 

 

mgr Agnieszka Reszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Studia licencjackie - Animacja społeczno- kulturalna
Studia magisterskie – Kulturoznawstwo
Studia podyplomowe- Klasyczne i Alternatywne Formy Wychowania Przedszkolnego

Animator zajęć edukacyjnych „Wesoła matematyka” oraz warsztatów plastycznych.

Marta Rafał - nauczyciel przedszkola

 

 

Aleksandra Pastuch - nauczyciel przedszkola

Studia licencjackie – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Animator zajęć dydaktyczno – wychowawczych i zabaw dla dzieci

 

 

mgr Edyta Abramowicz – nauczyciel przedszkola

Studia magisterskie -  Edukacja Początkowa i Reedukacja
Terapia ręki I stopień
Warsztaty muzyczno – plastyczne oraz muzyczno - teatralne.

 

mgr Arleta Stępora - nauczyciel muzyki, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.

Studia licencjackie - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.
Studia magisterskie - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej,
Studia podyplomowe - Gimnastyka Korekcyjna

Nauczyciel gry na keyboardzie, pianinie, flecie prostym i śpiewu.
Animator warsztatów KLANZA

mgr Ewa Wielądek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Studia magisterskie- Psychopedagogika kreatywności
Studia podyplomowe- Edukacja Wczesnoszkolna
Animator zajęć teatralnych.

 

 

 

mgr Kamila Bąk - nauczyciel wychowawca edukacji wczesnoszkolnej

Studia licencjackie – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia magisterskie – Pedagogika - resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Dyplom w zakresie kwalifikacji w zawodzie florysta

 

 

mgr Marta Paluch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog i reedukator.

Studia magisterskie - Akademia Pedagogiki Specjalnej

Studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka.

 

 

Paweł Grzybicki - nauczyciel historii

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Animator warsztatów historycznych dla dzieci

 

mgr Marta Mirgos – nauczyciel polonista.

Studia magisterskie - filologia polska

 

mgr Marika Wojciechowska -  psycholog i logopeda

Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem – Psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości
Podyplomowe Studium z Psychologii Transportu
Podyplomowe Studium Logopedyczne

Diagnoza dzieci, indywidualna i grupowa praca psychologiczna.

 

 

 

 

 

mgr Aleksandra Kin - pedagog

Studia licencjackie - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i doradztwo zawodowe

Studia magisterskie - Pedagogika specjalna. Profilaktyka społeczna z reocjalizacją sadąwą

Zajęcia rewalidacyjne, indywidualna i grupowa praca pedagogiczna.

 
mgr Jolanta Koziełło - reedukator, pedagog  

Justa Beatriz Blanco Rojas – nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Iwona Fijałkowska - nuczyciel języka rosyjskiego, nauczyciel świetlicy  

mgr inż. Dorota Kucharczyk- Przykaza - nauczyciel języka rosyjskiego, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa

studia magisterskie na SGGW
Studia Podyplomowe: kierunek pedagogika
Certyfikat językowy z języka rosyjskiego
Studia podyplomowe: eduakcaj dla bezpieczeństwa

 

mgr inż. Jacek Kwiatkowski – nauczyciel informatyki i etyki.

Kierunek: Edukacja techniczno – informatyczna.
Programowanie dla sieci WWW

 
mgr Agnieszka Stańko - nuczyciel światlicy, bibliotekarz  

mgr Elżbieta Dudek – nauczyciel plastyki

Akademia Sztuk Pięknych
Podyplomowe studia pedagogiczne ASP

Instruktor zajęć i warsztatów plastycznych, nauczyciel reklamy wizualnej.

 

Jacek Chałupka –  nauczyciel wychowanie fizycznego

trener karate - Shihan 5 dan  karate

 

dr Paulina Asendrych – trener tańca klasycznego i nowoczesnego

 

mgr Michał Zieliński - nauczyciel religii

Studia magisterskie na kierunku teologia

 

mgr Mariusz Wawszczak - nauczyciel religii

Studia magisterskie na kierunku teologia

 

   
   

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Szeroka oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑