Kontakt bezpośredni odbywa się już zwykle zanim dziecko zostanie zapisane do placówki. Takie spotkania pozwalają rodzicom na:

  • obserwowanie kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko,
  • obserwowanie bazy lokalowej, wyposażenia sali,
  • analizę stosowanych metod wychowawczych,
  • obserwowania własnego dziecka w kontaktach grupowych itp.

 

Inną formą są bieżące rozmowy indywidualne przy okazji przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki. Brak informacji budzi niepokój rodziców, dlatego ważne jest aby opiekun mógł zwrócić się ze swoimi pytaniami/problemami do każdego nauczyciela z ufnością, że przekazana informacja zostanie właściwie wykorzystana.

W atmosferze schodzenia się i rozchodzenia dzieci nie powinno się prowadzić dłuższych, poważniejszych rozmów. Należy przestrzegać zasady, że w obecności maluchów nie należy mówić o sprawach drażliwych dotyczących dzieci, rodziców czy ich samych.

Niekiedy doraźne rozmowy popołudniowe i poranne nie wystarczają, dlatego w ramach współpracy indywidualnej z rodzicami wprowadzane są w określone godziny w poszczególnych dniach miesiąca.

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Współpraca z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami w Akademii Dziecka.

Spotkania indywidualne

Działalność wychowawczo-dydaktyczna wspomagająca rozwój, jest możliwa tylko dzięki współpracy wychowawców z rodzicami każdego dziecka.

Kącik dla rodziców

Informacje dla rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w placówce.

Zebrania ogólne

Terminy zebrań znajdują się w zakładce nagłówkowej – szkoła/ przedszkole w pod-zakładce HARMONOGRAM 2020/2021.

Warto przeczytać

W tym miejscu będziemy zamieszczać ciekawe i ważne (z punktu widzenia wychowawczego) publikacje i materiały do przeczytania.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑