Zebrania z reguły zwołuje się na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania w miarę potrzeb. Dokonana zostaje wówczas prezentacja wszystkich członków rady pedagogicznej, przekazana zostaje informacja o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki, o przewidywanych imprezach, przedstawiane są wszelkie kwestie, których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców.

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Współpraca z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami w Akademii Dziecka.

Spotkania indywidualne

Działalność wychowawczo-dydaktyczna wspomagająca rozwój, jest możliwa tylko dzięki współpracy wychowawców z rodzicami każdego dziecka.

Kącik dla rodziców

Informacje dla rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w placówce.

Zebrania ogólne

Terminy zebrań znajdują się w zakładce nagłówkowej – szkoła/ przedszkole w pod-zakładce HARMONOGRAM 2020/2021.

Warto przeczytać

W tym miejscu będziemy zamieszczać ciekawe i ważne (z punktu widzenia wychowawczego) publikacje i materiały do przeczytania.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑