Misja szkoły


Akademia Dziecka to ośmioklasowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Jest to prywatna placówka, posiadająca niezbędne uprawnienia szkoły publicznej. 

 

Placówka realizuje podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oparty jest na uniwersalnych wartościach etycznych i moralnych. Zgodnie z Prawem Oświatowym respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła jest koedukacyjna. Posiada własny, bezpieczny i nowoczesny budynek z terenem rekreacyjno - sportowym, zlokalizowany przy ulicy Postępu 102 w Nowej Woli.

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

  • I etap – edukacja wczesnoszkolna, obejmująca kl. „0”, I - III
  • II etap – obejmujący klasy IV - VIII.

 

Rozszerzony program kształcenia językowego

Uczniowie Akademii Dziecka uczestniczą w szerokiej palecie zajęć rozwijających ich kompetencje językowe. Stawiamy na naukę skutecznej komunikacji oraz czerpanie radości z poznawania świata dzięki językom obcym. Dbamy o regularne poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur językowych w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci w formie, z zastosowaniem nowoczesnych technologii  multimediów.

 

W ramach czesnego oferujemy:

  • 5 godzin tygodniowo realizacji podstawy programowej MEN,
  • zajęcia o zwyczajach i kulturze krajów anglojęzycznych,
  • tematyczne koła zainteresowań,
  • udział w projektach rozwijających kompetencje międzykulturowe uczniów, m.in. Cambridge English Penfriends, Dzień Języków Obcych, Dzień Europy,
  • Nowość 2018! Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych Cambridge.

                                                                                               Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej.

                                                                        F. Frobel

Program wychowawczy

Zapraszamy wszystkich rodziców do włączenia się w realizację programu wychowawczo - profilaktycznego opartego na podstawowych wartościach. Staramy się zwrócić szczególną uwagę na to, co jest dobre i niezbędne do kształtowania otwartej, szlachetnej i godnej zaufania osobowości. Pragniemy również Państwa inspirować do kształtowania u swoich dzieci takich umiejętności, które potrzebne są, aby mogły pokonać pojawiające się trudności i osiągać sukcesy. Zapraszając do współpracy wierzymy, iż razem możemy osiągnąć lepsze efekty i nawet, jeśli obecnie ich być może nie dostrzeżemy, to zaowocują one w przyszłości. Celem naszego programu jest nie tylko nauczenie przestrzegania pewnych zasad obowiązujących w życiu, lecz wdrożenie do prawego postępowania oraz pomocy innym poprzez upowszechnianie działań zwiazanych ze szkolnym wolontariatem. Moralność bowiem jest fundamentem dobrego społeczeństwa.

 

Czytadełko

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Misja szkoły

Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości.

Plan lekcji

Pobierz plan lekcji dla poszczególnej klasy.

Wykaz podręczników i lektur

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram 2020/21

Harmonogram pracy w szkole w Akademii Dziecka 2020/2021

Wolontariat 2020/21

Nasz cel to niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły zawsze z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą ...

Spacer po szkole...❤️

❤️ „…to nie mury tworzą klimat szkoły ale ludzie, którzy w niej przebywają”. Wirtualny spacer po szkole – zapraszamy !!!

Zajęcia w szkole

Realizacja podstawy programowej i projektów edukacyjnych w Akademii Dziecka

Zajęcia w świetlicy

Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy. Autor: Antoni Kępiński

Wyposażenie

Wyposażenie, pomoce dydaktyczne w Akademii Dziecka

Czas pandemii

Regulamin obowiązujący w czasie pandemii. Dokument do pobrania.

Media o szkole

Zobacz co piszą o naszej szkole podstawowej.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑