Misja szkoły

Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości.

Pozwala również myśleć o przyszłości.

                                                                                                                                                Jan Paweł II


Akademia Dziecka to ośmioklasowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Jest to prywatna placówk, posiadająca niezbędne uprawnienia szkoły publicznej. 

 

Placówka realizuje podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oparty jest na uniwersalnych wartościach etycznych i moralnych. Zgodnie z Prawem Oświatowym respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła jest koedukacyjna. Posiada własny, bezpieczny i nowoczesny budynek z terenem rekreacyjno - sportowym, zlokalizowany przy ulicy Postępu 102 w Nowej Woli.

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

  • I etap – edukacja wczesnoszkolna, obejmująca kl. „0”, I - III
  • II etap – obejmujący klasy IV - VIII.

 

Rozszerzony program kształcenia językowego

Uczniowie Akademii Dziecka uczestniczą w szerokiej palecie zajęć rozwijających ich kompetencje językowe. Stawiamy na naukę skutecznej komunikacji oraz czerpanie radości z poznawania świata dzięki językom obcym. Dbamy o regularne poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur językowych w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci w formie, z zastosowaniem nowoczesnych technologii  multimediów.

 

W ramach czesnego oferujemy:

  • 5 godzin tygodniowo realizacji podstawy programowej MEN,
  • zajęcia o zwyczajach i kulturze krajów anglojęzycznych,
  • tematyczne koła zainteresowań,
  • udział w projektach rozwijających kompetencje międzykulturowe uczniów, m.in. Cambridge English Penfriends, Dzień Języków Obcych, Dzień Europy,
  • Nowość 2018! Pzygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych Cambridge.

 

Program wychowawczy

 

Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej.

                                                                        F. Frobel


Zapraszamy wszystkich rodziców do włączenia się w realizację programu wychowawczo - profilaktycznego opartego na podstawowych wartościach. Staramy się zwrócić szczególną uwagę na to, co jest dobre i niezbędne do kształtowania otwartej, szlachetnej i godnej zaufania osobowości. Pragniemy również Państwa inspirować do kształtowania u swoich dzieci takich umiejętności, które potrzebne są, aby mogły pokonać pojawiające się trudności i osiągać sukcesy. Zapraszając do współpracy wierzymy, iż razem możemy osiągnąć lepsze efekty i nawet, jeśli obecnie ich być może nie dostrzeżemy, to zaowocują one w przyszłości. Celem naszego programu jest nie tylko nauczenie przestrzegania pewnych zasad obowiązujących w życiu, lecz wdrożenie do prawego postępowania oraz pomocy innym poprzez upowszechnianie działań zwiazanych ze szkolnym wolontariatem. Moralność bowiem jest fundamentem dobrego społeczeństwa.

 

Czytadełko

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Plan lekcji

plan klasy 1  plan klasy 2  plan klasy 3  plan klasy 4  plan klasy ...

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe płatne  Koła zainteresowań 

Wykaz podręczników

Zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020  Klasa 0  1.   „Dzieciaki w akcji”, autorzy: Anna Stelmarz – ...

Misja szkoły

Misja szkoły  Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości.   ...

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Szeroka oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑