Akademia Dziecka to ośmioklasowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

Jest to prywatna placówka, posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. 

 

Placówka realizuje podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oparty jest na uniwersalnych wartościach etycznych i moralnych. Zgodnie z Prawem Oświatowym respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła jest koedukacyjna. Posiada własny, bezpieczny i nowoczesny budynek z terenem rekreacyjno - sportowym, zlokalizowanym przy ulicy Postępu 102 w Nowej Woli.

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

  • I etap – edukacja wczesnoszkolna, obejmująca kl. „0”, I - III
  • II etap – obejmujący klasy IV - VIII.

 

Rozszerzony program kształcenia językowego

 

Uczniowie Akademii Dziecka uczestniczą w szerokiej palecie zajęć rozwijających ich kompetencje językowe. Stawiamy na naukę skutecznej komunikacji oraz czerpanie radości z poznawania świata dzięki językom obcym. Dbamy o regularne poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur językowych w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci w formie, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i multimediów.

 

W ramach czesnego oferujemy:

  • 4 godziny tygodniowo realizacji podstawy programowej MEN,
  • zajęcia o zwyczajach i kulturze krajów anglojęzycznych,
  • tematyczne koła zainteresowań,
  • udział w projektach rozwijających kompetencje międzykulturowe uczniów, m.in. projekty eTwining, Dzień Języków Obcych, Dzień Europy,
  • Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych Cambridge.

                                                                             

 

Program wychowawczy

Zapraszamy wszystkich rodziców do włączenia się w realizację programu wychowawczo - profilaktycznego opartego na podstawowych wartościach. Staramy się zwrócić szczególną uwagę na to, co jest dobre i niezbędne do kształtowania otwartej, szlachetnej i godnej zaufania osobowości. Pragniemy również Państwa inspirować do kształtowania u swoich dzieci takich umiejętności, które potrzebne są, aby mogły pokonać pojawiające się trudności i osiągać sukcesy. Zapraszając do współpracy wierzymy, iż razem możemy osiągnąć lepsze efekty i nawet, jeśli obecnie ich być może nie dostrzeżemy, to zaowocują one w przyszłości. Celem naszego programu jest nie tylko nauczenie przestrzegania pewnych zasad obowiązujących w życiu, lecz wdrożenie do prawego postępowania oraz pomocy innym poprzez upowszechnianie działań zwiazanych ze szkolnym wolontariatem. Moralność bowiem jest fundamentem dobrego społeczeństwa.

 

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Misja szkoły

Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej. F. Frobel

Wykaz lektur na rok szkolny 2023/2024

Klasa IV  "Akademia Pana Kleksa", Jan Brzechwa  "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks), Janusz ...

Spacer po szkole...❤️

❤️ „…to nie mury tworzą klimat szkoły ale ludzie, którzy w niej przebywają”. Wirtualny spacer po szkole – zapraszamy !!!

Zajęcia w szkole

Realizacja podstawy programowej i projektów edukacyjnych w Akademii Dziecka

Wyposażenie

Wyposażenie, pomoce dydaktyczne w Akademii Dziecka

Media o szkole

Zobacz co piszą o naszej szkole podstawowej.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑