Kultura Bycia – jest to projekt z zakresu edukacji kulturalno – społecznej zakładający naukę dobrych manier, zwrotów grzecznościowych, znajomości norm i zwyczajów, a także właściwych zachowań z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Dobre nawyki i właściwe zachowania kształtują się od najmłodszych lat. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych, wdrażanie do nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych – to tylko niektóre obszary działań projektu. Mamy nadzieję, iż wpajanie pozytywnych zasad od najmłodszych lat zaowocuje tym, iż każdy uczeń będzie miał świadomość poprawnego reagowania w każdej sytuacji. Dotyczy to również właściwych decyzji i działań w sytuacjach trudnych, stąd tematy i zadania związane z obszarem profilaktyki zagrożeń. 

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑