Projekt Młody Podróżnik pobudza do twórczego myślenia i działania w obszarze tematów geograficzno – historycznych. Wirtualne podróże w czasie i przestrzeni przenoszą uczniów do innych krajów i odmiennych kultur lub też ukazują odległe czasy i postaci historyczne. Dzieci uczestniczą w prezentacjach, lekcjach muzealnych, zwiedzają skanseny, rezerwaty przyrody i inne obiekty kultury. Celem projektu jest zaciekawienie nie tylko otaczającym nas światem, ale pobudzenie ucznia do określonych działań poprzez rozbudzenie określonych zainteresowań. Ważny jest także aspekt przyrodniczo- ekologiczny.  Zwracamy uwagę uczniów na piękno otaczającego nas świata, a także ochronę jego zasobów. Uczniowie obserwują zwierzęta i rośliny. Uczą się odpowiednich zachowań. Uczestnicząc w wycieczkach dostrzegają walory turystyczne i przyrodnicze regionu, a także wpływ działalności człowieka na środowisko. Odwołując się do przeżyć i doświadczań uczniów, kształtujemy odpowiedzialną postawę i świadomość młodego człowieka.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑