Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem,od pierwszej chwili poczęcia,

                                                                                                                         a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych,

                                                                                            jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

​                                                                                                                                                                                                                    Jan Paweł II

 

 

„Przygoda z nauką” rozpoczyna się w Akademii Dziecka na etapie przedszkola. To pierwszy etap rozpoczynający przygotowania do przyszłych działań w szkole. Naturalną ciekawość i energię dzieci skupiamy wokół ważnych na tym etapie działań i tematów.

 

1. Nauka poprzez zabawę – naturalną potrzebę poznawczą dzieci łączymy z zabawą i konkretnymi działaniami, w których nasi podopieczni zgłębiają wiedzę konkretną z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i społecznej. Dzieci doskonalą sprawność manualną tworząc ciekawe prace, rozwijają poczucie rytmu na lekcjach rytmiki, śpiewają i grają na instrumentach. Uczą się samodzielności w czynnościach samoobsługowych i współpracy w grupie.

 

2. Języki obce –  nauka języka okazuje się nie tylko dobrą zabawą, ale przede wszystkim przynosi  pożądane efekty obserwowane zarówno na bieżąco w systematycznej pracy jak i przyszłym życiu szkolnym. Wiodącym językiem jest język angielski, odbywa się codziennie. Ponadto dzieci mają możliwość oswajać się z językiem hiszpańskim i rosyjskim.

 

3. Zabawy ruchowe –  dbamy o codzienną aktywność dziecka (sala ćwiczeń, plac zabaw), korygujemy wady postawy  na gimnastyce korekcyjnej, uczymy gier zespołowych i zachęcamy do uczestniczenia w zajęciach karate, na basenie, lekcjach tańca nowoczesnego.

 

4. Zdrowe nawyki żywieniowe i higiena osobista – regularne, zdrowe posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) sporządzane są w naszej kuchni. Dbamy o zbilansowane smaczne dania dla dzieci, przekonujemy ich do właściwych nawyków żywieniowych. Uczymy dbałości o własne zdrowie, a także stwarzamy odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci w naszej placówce.  

 

5. Indywidualizacja pracy– zapewniamy odpowiedni poziom zadań w zależności od indywidualnych możliwości dziecka.  Kameralne grupa pozwala wychowawcy na odpowiednią diagnozę i działania dostosowane do potrzeb  każdego dziecka. W zależności od poziomu umiejętności  przygotowujemy określone materiały i dobieramy odpowiednie metody pracy. Naszym celem jest zachęcenie dziecka do aktywności poznawczej poprzez atrakcyjne propozycje i odpowiednie przygotowanie go do kolejnego kroku jakim jest nauka w szkole.

 

5. Szkoła bez tajemnic – stwarzamy atmosferę, w której dzieci uczęszczające do przedszkola codziennie przyglądają się działaniom swoich kolegów i koleżanek w zerówce. Przedszkole jest integralną częścią szkoły- pierwszym etapem, w którym rozpoczynamy działania przygotowujące przyszłych uczniów do szkolnych obowiązków. Dzieci mają możliwość nie tylko obserwować „życie szkoły”, ale niejednokrotnie towarzyszą uczniom w wielu przedsięwzięciach. Wspólne wycieczki, projekty edukacyjne, przedstawienia, imprezy szkolne - dają możliwość wzajemnego poznawania się i podejmowania nowych wyzwań. To jest moment, w którym maluchy dojrzewają do samodzielnej decyzji, w której wyrażają chęć pozostania „uczniem”. Z takiej perspektywy szkoła dla dziecka staje się oczekiwaną nagrodą, nie zagadką pełną obaw. Stworzenie odpowiedniego klimatu pozwala na spójną i bezstresową dla dziecka kontynuację nauki w Akademii Dziecka.

 

6. Ciekawa oferta zajęć świetlicowych – dziecko podczas całego pobytu w przedszkolu pozostaje pod opieką wykwalifikowanej kadry (7.00- 18.00).  Bogata oferta zajęć świetlicowych pozwala na rozwijanie różnorodnych zainteresowań. Swobodna zabawa przeplatana jest ciekawymi propozycjami zajęć praktycznych. To czas, w którym dzieci mogą odpocząć, inicjować zabawy lub rozwijać angażować się w wybrane zajęcia dodatkowe.

 

         Warto przemyśleć  i wybierać najlepsze rozwiązania dla swoich dzieci. Nasza placówka gwarantuje nie tylko pełen profesjonalizm, lecz także pasję i zaangażowanie wszystkich pracowników. Decydując się na rozpoczęcie edukacji w Akademii Dziecka  na etapie przedszkola, dają Państwo dziecku możliwość pełnego uczestnictwa i rozwoju w przemyślanej strategii stopniowego aktywizowania i angażowania dziecka w określone działania szkoły, które uwzględniają także indywidualne potrzeby i zdolności. 

 

 

REKRUTACJA TRWA!!!

 

 

PRZEDSZKOLE

Przedszkole podejmuje wyzwanie otoczenia opieką i kształcenia dzieci najmłodszych. Nasza placówka kładzie nacisk, aby wychowywać dzieci na dobrych ludzi, znających tradycje i obyczaje, wrażliwych na potrzeby bliźnich. Ten szczytny cel osiągamy poprzez preferowanie ponadczasowych wartości, a także przykład codziennego życia naszych pracowników. Każdy z nas stara się tworzyć prawdziwie rodziną i ciepłą atmosferę. Cel ten ma zapewnić właściwe warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju dzieci pozostawionych pod naszą opieką.

 

Zapraszamy dzieci do grup przedszkolnych

- grupa żłobkowa od 2 - 2,5

- grupa trzylatków od 2,5 - 3

- grupa czterolatków

- grupa pięciolatków

 

SZKOŁA

- "zerówkowicze"

 

Podania do przedszkola prosimy przesyłać  na adres: sekretariat@akademiadziecka.waw.pl

 

Sekretariat

tel. 608 622 922
fax: (22) 3781432

Akademia Dziecka

Niepubliczne Przedszkole

ul. Postępu 102

05 – 515 Nowa Wola

 

Wpłaty za czesne prosimy dokonywać nr konta przedszkola:

Bank Pocztowy 14320153713165695 3000 0001

czesne za m-c....., imię i nazwisko ucznia, grupa ….

 


Gwarancją miejsca jest podpisanie umowy i opłacenie czesnego za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłata za przedszkole obejmuje:

1. Fachową opiekę i kształcenie w przedszkolu od 7. 00 - 18 00

2. Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek I, podwieczorek II)


Zajęcia w przedszkolu obejmują:

 • Realizację podstawy programowej
 • Rozszerzony program nauczania języka angielskiego
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Gimnastykę logopedyczną
 • Zajęcia w sali integracji sensorycznej
 • Naukę pisania – grafomotorykę
 • Naukę liczenia - matematyka dziecięca
 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia teatralne z wykorzystaniem dramy
 • Bajkoterapię
 • Zajęcia edukacyjne: Mały Podróżnik, Zielony ogródek, Czytadełko, Wesoła kuchnia, Kulturalny Przedszkolak.
 • Wycieczki i imprezy okolicznościowe
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Misja przedszkola

PRZEDSZKOLE – to szansa dla TWOJEGO DZIECKA na udany start w edukację!!!

Harmonogram 2023/24

Harmonogram pracy przedszkola w Akademii Dziecka 2023/2024

"Zerówka"

Sześciolatek w szkole- ramowy rozkład dnia

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑