Program zajęć z zakresu edukacji matematycznej ma na celu rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów. „Edukacja matematyczna” wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej oraz „Matematyka metodą Helen Doron” stanowią podstawę działań na zajęciach Wesoła matematyka (w klasach 0-1) oraz Omnibus matematyczny (w klasach 2-3). Uczniowie bawiąc się przyswajają wiedzę i umiejętności w sposób miły, prosty z dużą ilością doświadczeń praktycznych i manipulacyjnych. W szkole realizowane są projekty klasowe mobilizujące. Edukacja matematyczna ma duży wpływ na rozwój dzieci: inteligencję, bystrość, doświadczenia, rozumne kierowanie swoim zachowaniem, radzeniem sobie z trudnościami. Rozbudza zainteresowania nie tylko przedmiotami ścisłymi, ale motywuje do innych działań poznawczych. Naszym celem jest sukces matematyczny dziecka wyrażający się :

  • satysfakcją z wykonywanych zadań;
  • wytrwałością w dążeniu do celu;
  • umiejętnością skupienia uwagi;
  • rozwojem zainteresowań;
  • wysokim poziomem wiedzy i umiejętności matematycznych;
  • dojrzałością i odpornością emocjonalną.
  • KONKURSY - OGÓLNOPOLSKI KONKURS - "ORZEŁ MATEMATYCZNY"; MIĘDZYNARODOWY KONKURS  MATEMATYCZNY "KANGUR"

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑