Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od ciebie.
Poprzez ciebie poznają świat, który już przeminął, ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.

Friedrich Rückert

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym środowiskiem wychowania i rozwoju jest rodzina. Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na pierwszym miejscu rodzice. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w ich imieniu, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie. Szkoła ma wspierać rodziców w trudzie wychowania, współpracować z nimi, pomagać, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Wychowanie rozpoczyna się w domu rodzinnym.

Szkoła ma służyć rodzinie i Narodowi, bo Naród kryje się w rodzinach. Szkoła musi być narodowa. Musi dawać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny i dumę z kultury rodzimej. Szkoła musi się liczyć z Narodem, z jego wymaganiami, kulturą, obyczajowością i religią. (...) Musi być łączeniem ojczystego wczoraj z ojczystym jutro. (...) Obowiązek dbania o taką właśnie szkołę, o właściwe wychowanie, spoczywa na państwie, nauczycielach i rodzicach.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko


Słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki nakreślą misję szkoły, która ma za zadanie otwarcie głosić zasady katolickich wartości. Szkoła wspierając działania rodziców ma być jednocześnie wykładnią tych wartości, które reprezentuje. Hasło to należy zrozumieć jako wspólny udział w trudzie wychowania młodego człowieka. Ważną wskazówką dla dorosłych jest to, iż najważniejszą potrzebą dziecka jest zapewnienie mu doświadczenia miłości i szacunku, stwarzanie mu warunków do ich wyrażania i wprowadzania w codzienne życie. Tylko wtedy może ono nauczyć się tych wartości, które kiedyś pomogą mu osiągnąć pełnię człowieczeństwa.

Warunkiem dobrej współpracy jest ustalenie wspólnych reguł kontaktu. Porozumienie wymaga odpowiedzi na pytanie, jak rozumiemy dobro dziecka i jakie w związku z tym spoczywają na nas zadania? Kontakt nauczycieli z rodzicami umożliwia wspólne formułowanie celów i określanie działań do wykonania. Bardzo ważną rzeczą w wyrażanie swoich oczekiwań i ustalenie jak rodzice rozumieją „włączenie się w życie przedszkola/ szkoły”?

Cechy dobrego kontaktu z rodzicami: dobra wola, otwartość, szacunek, dyskrecja, sympatia, prawdomówność, uczciwość.

Podczas budowania dobrego kontaktu konieczne jest wykonanie następujących kroków:

 • diagnozy wzajemnych relacji oraz analiza wzajemnych trudności,
 • uzgodnienie oczekiwań,
 • ustalenie jasnych reguł współpracy,
 • opracowanie porozumienia w celu pokonywania trudności.


W naszej placówce proponujemy następujące formy współpracy z rodzicami:

 • spotkania indywidualne
 • kącik dla rodziców
 • zebrania grupowe
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • uroczystości
 • zajęcia warsztatowe
 • zebrania ogólne

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Współpraca z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami w Akademii Dziecka.

Spotkania indywidualne

Działalność wychowawczo-dydaktyczna wspomagająca rozwój, jest możliwa tylko dzięki współpracy wychowawców z rodzicami każdego dziecka.

Kącik dla rodziców

Informacje dla rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w placówce.

Zebrania ogólne

Terminy zebrań znajdują się w zakładce nagłówkowej – szkoła/ przedszkole w pod-zakładce HARMONOGRAM 2020/2021.

Warto przeczytać

W tym miejscu będziemy zamieszczać ciekawe i ważne (z punktu widzenia wychowawczego) publikacje i materiały do przeczytania.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑