Wszystkie wymiary społecznego bytu(…) wymiar kulturalny i każdy inny opiera się ostatecznie na podstawowym wymiarze etycznym: prawda – zaufanie – wspólnota.

Jan Paweł II

 

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami. Należą do nich:

  • Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, współpraca w zakresie organizacji zadań związanych z obsługą ekonomiczno - administracyjną oraz finansowo – księgową, a także działalność związana z udziałem w zorganizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych, promocji gminy poprzez udział w konkursach.
  •  Parafia Rzymskokatolicka p. w. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej - przygotowanie do Saktamentów Św, odnosząc  naukę do uznanych wartości chrześcijańskich, związanych z szacunkiem dla drugiego człowieka, tradycjami katolickimi w oparciu o naukę Jana Pawła II
  • Mazowiecki Instytut Kultury - współpraca edukacyjno - teatralna , warsztaty, szkolnie dla nauczycieli i uczniów.

  • Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa - Projekty: Szklanka mleka w szkole, Owoce i warzywa w szkole.

 

Wspólnota stanowiąc fundament kształtowania musi dążyć do pełnej integracji wszystkich aspektów wychowania. Dzięki jedności procesu wychowawczego osobowość i życie młodego człowieka stają się coraz bardziej spójne.

 

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑