W ramach czesnego zapewniamy:

- pobyt i zajęcia świetlicowe dziecka w godzinach: 7.00 - 8.00 i 14.00 - 18.00

- zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej oraz lekcje rozszerzające umiejętności językowe, projekty edukacyjne, lekcje "Kultury Bycia", koła zainteresowań.

 

Opłata za pierwszy miesiąc nauki oraz podpisanie umowy stanowi gwarancję przyjęcia dziecka oraz stałość wysokości czesnego dla całego etapu edukacji wczesnoszkolnej.

 

Akademia Dziecka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Postępu 102

05 – 515 Nowa Wola

 

Wpłaty za czesne prosimy dokonywać nr konta szkoły:

 Bank Pocztowy 14 13 20 15 37 13 16 56 95 30 00 00 01

 czesne za m-c....., imię i nazwisko ucznia, klasa

 


Opłaty:

  • wpisowe 
  • czesne 
  • opłata za mundurek szkolny
  • opłata za ubezpieczenie
  • opłata za podręczniki

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Rekrutacja

Terminarz i zasady rekrutacji.

Czesne

   W ramach czesnego zapewniamy:  - pobyt i zajęcia świetlicowe dziecka w godzinach: 7.00 - 8.00 ...

Dokumenty

Zakładka zawiera dokumenty regulujące pracę szkoły.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑