REJESTR AKTÓW PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO AKADEMII DZIECKA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych
 2. Statut Szkoły
 3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 4. Regulamin pracy Akademii Dziecka Niepublicznej Szkoły Podstawowej
 5. Regulamin wynagradzania
 6. Regulamin Rady Pedagogicznej
 7. Regulamin świetlicy szkolnej
 8. Regulamin organizowania wycieczek
 9. Regulamin Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Nauki
 10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 11. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej
 12. Regulamin korzystania z tablic interaktywnych
 13. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
 14. Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej
 15. Regulamin korzystania z sali ćwiczeń
 16. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
 17. Procedura awansu zawodowego nauczycieli
 18. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów
 19. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych w Akademii Dziecka Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Woli
 20. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Akademii Dziecka Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Woli

 

Statut Przedszkola
Statut Szkoły
Podanie do przedszkola
Program wychowawczo - profilaktyczny
Wyprawka szkolna 1- 3
Podanie do szkoły i klasy 0
Wyprawka dla 5,6 - latka
Wyprawka do przedszkola

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Rekrutacja

Terminarz i zasady rekrutacji.

Czesne

Nie pobieramy wpisowego!

Dokumenty

Zakładka zawiera dokumenty regulujące pracę szkoły.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑