Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w placówce. Odbywają się one w ustalonych terminach i mogą przybierać różne formy. Bardzo ważna jest obecność i zaangażowanie rodziców podczas tych spotkań. Aktywnemu włączeniu się sprzyja otwartość i chęć uczestnictwa we wspólnych zadaniach. Wartość tych zajęć polega między innymi na tym, że umożliwiają one wyzyskanie różnych form ekspresji dziecięcej. Planowane wspólnie z dziećmi, przygotowane bez zakłócenia ich rytmu życia, dostarczają dzieciom radosnych wzruszeń, spełniają pierwszorzędną rolę w wychowaniu estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

Szczególnie ważną rolę spełniają uroczystości szkolne, akademie itp. Dodatkową formą są proponowane przez nauczyciela zajęcia warsztatowe. Służą rozwojowi poprawnej komunikacji w relacjach rodzice-dziecko, budowaniu pozytywnej samooceny dzieci i rodziców, poznawaniu reguł rządzących kolejnymi etapami rozwoju, wzbudzaniu szacunku dla potrzeb i uczuć dziecka, akceptacji dla trudności i ograniczeń.

Zajęcia obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką, śpiewem, tańcem, rysunkiem itp. W formach organizacyjnych przeplata się praca w parach, zespołach, grupie z działaniami indywidualnymi.

Takie spotkania służą wzmacnianiu pozytywnych relacji w grupie. Dochodzi do spontanicznych interakcji, wymiany doświadczeń między rodzicami.

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Współpraca z rodzicami

Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od ciebie. Poprzez ciebie poznają świat, który już ...

Spotkania indywidualne

Kontakt bezpośredni odbywa się już zwykle zanim dziecko zostanie zapisane do placówki. Takie spotkania pozwalają rodzicom na:   ...

Kącik dla rodziców

Forma ta służy informowaniu rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Informacje zawierają materiały ...

Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w placówce. Odbywają się one w ustalonych ...

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Szeroka oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑