Zajęcia otwarte odbywają się w ustalonych terminach i mogą przybierać różne formy. Bardzo ważna jest obecność i zaangażowanie rodziców podczas tych spotkań. Aktywnemu włączeniu się sprzyja otwartość i chęć uczestnictwa we wspólnych zadaniach. Wartość tych zajęć polega między innymi na tym, że umożliwiają one wyzyskanie różnych form ekspresji dziecięcej. Planowane wspólnie z dziećmi, przygotowane bez zakłócenia ich rytmu życia, dostarczają dzieciom radosnych wzruszeń, spełniają pierwszorzędną rolę w wychowaniu estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

Szczególnie ważną rolę spełniają uroczystości szkolne, akademie itp. Dodatkową formą są proponowane przez nauczyciela zajęcia warsztatowe. Służą rozwojowi poprawnej komunikacji w relacjach rodzice-dziecko, budowaniu pozytywnej samooceny dzieci i rodziców, poznawaniu reguł rządzących kolejnymi etapami rozwoju, wzbudzaniu szacunku dla potrzeb i uczuć dziecka, akceptacji dla trudności i ograniczeń.

Zajęcia obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką, śpiewem, tańcem, rysunkiem itp. W formach organizacyjnych przeplata się praca w parach, zespołach, grupie z działaniami indywidualnymi.

Takie spotkania służą wzmacnianiu pozytywnych relacji w grupie. Dochodzi do spontanicznych interakcji, wymiany doświadczeń między rodzicami.

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Współpraca z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami w Akademii Dziecka.

Spotkania indywidualne

Działalność wychowawczo-dydaktyczna wspomagająca rozwój, jest możliwa tylko dzięki współpracy wychowawców z rodzicami każdego dziecka.

Kącik dla rodziców

Informacje dla rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w placówce.

Zebrania ogólne

Terminy zebrań znajdują się w zakładce nagłówkowej – szkoła/ przedszkole w pod-zakładce HARMONOGRAM 2020/2021.

Warto przeczytać

W tym miejscu będziemy zamieszczać ciekawe i ważne (z punktu widzenia wychowawczego) publikacje i materiały do przeczytania.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑