Czym jest AUTYZM?

Autyzm jest zaburzeniem wciąż nie w pełni wyjaśnionym. Po raz pierwszy został opisany przez Leo Kannera w 1943r. i zdefiniowany jako „zaburzenie kontaktu uczuciowego”. Kanner wprowadził także nazwę „ autyzm wczesnodziecięcy” i wyodrębnił cechy składające się na ten zespół:

 • Niezdolność do zachowania kontaktu z innymi osobami.
 • Brak uczuciowego kontaktu z innymi.
 • Większe zainteresowanie przedmiotami niż ludźmi.
 • Brak kontaktu wzrokowego z partnerami interakcji.
 • Mowa rzadko używana do kontaktu z otoczeniem.
 • Skłonność do powtarzania usłyszanych słów i wypowiedzi.
 • Tendencja do mówienia w trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast użycia zaimka „ja”.
 • Skłonności do stereotypowego powtarzania określonych ruchów.
 • Gwałtowne objawy protestu na wszelkie zmiany.
 • Mogą przejawiać nadwrażliwość na dźwięki, światło, zapach, dotyk, dlatego czasem mogą krzyczeć w miejscu gdzie jest głośno lub, gdy ktoś w otoczeniu używa intensywnych perfum. 

 

 

Etiologia zaburzenia

Zaburzenia poszukuje się wśród licznych czynników, do których zaliczyć można:

 • Uszkodzenia struktur mózgu (m.in. pnia mózgu, płatów skroniowych i czołowych, móżdżku, ciała migdałowego, hipokampa).
 • Komplikacje w przebiegu ciąży, porodu, wczesnego dzieciństwa.
 • Zaburzenia biochemiczne (np. podwyższony poziom serotoniny). 

Diagnoza autyzmu oparta jest na badaniu lekarskim i psychologicznym. 

 

 

 

 

Co nas może zaniepokoić? Jeśli małe dziecko:

 • Nie utrzymuje kontaktu wzrokowego.
 • Rzadko uśmiecha się do innych osób.
 • Ignoruje innych ludzi, bądź nietypowo reaguje na ich obecność.
 • Nie interesuje się zabawami z innymi.
 • Ma słabe zdolności naśladowania.
 • Nietypowo reaguje na kontakt fizyczny.
 • Nie zwraca uwagi na to, co ktoś chce mu pokazać.
 • Nie mówi lub mówi słabo.
 • Nie próbuje gestem wyrazić tego, czego nie umie powiedzieć.
 • Przejawia stereotypie ruchowe.
 • W sposób nietypowy przywiązuje się do pewnych przedmiotów.
 • Nietypowo reaguje na dźwięki.
 • Przejawia brak wrażliwości na ból, zimno lub gorąco.
 • Jest nadwrażliwe na smaki.
 • Ma niezwykłe zainteresowania wzrokowe.
 • Bawi się zawsze w jednakowy, schematyczny sposób. 

 

Ważne strony:

1. www.autyzmasd.pl

2. www.lightitupblue.org

3. autyzm-net.prv.pl

4. www.autyzm.medserwis.pl

5. www.synapsis.waw.pl

6. www.polskiautyzm.pl

7. www.jim.org

8. www.zaciszeautyzmu.pl

9. społeczność facebook „Wkręć się w autyzm”

 

 

Literatura:

1. Pisula Ewa: Autyzm u dzieci-diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Pisula Ewa: Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

3. Pisula Ewa: Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010.

4. Frith Uta: „Autyzm - wyjaśnienie tajemnicy”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑